Disclaimer

De website www.coachinbeweging.be wordt tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden.

Door de website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De verstrekte informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De auteurs besteden de grootste zorg aan de kwaliteit van de informatie. De auteurs van de websites kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de websites.

De auteurs van de websites kunnen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd, noch de inhoud en het bestaan van boeken en andere gepubliceerde informatie waarnaar op de websites wordt verwezen.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de websites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de auteurs.

Disclaimer

Katharina Mertens, zaakvoerster van “Praktijk Coach in Beweging”, verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en dat zij, als niet medisch opgeleide, géén diagnoses kan stellen of behandelingen in vraag kan stellen als gevolg van medische conclusies.

De door haar verzorgde individuele sessie en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Katharina Mertens géén verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen.

Katharina Mertens verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of iets anders. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd en/of aangevuld.

Trainer Coach Vormingswerker